logo-stropkov

Odpadové hospodárstvoZber separovaných odpadov
V rámci projektu mesta Stropkov financovaného z nenávratných finančných prostriedkov EÚ bol spustený do prevádzky Zberný dvor odpadov, ktorého stavba je na ul. Mlynskej. Cieľom projektu je ešte viac zefektívniť súčasný separovaný zber v oblasti zvozu, umožniť občanom mesta odovzdať separovaný odpad priamo na zbernom dvore, s cieľom znížiť záťaž na životné prostredie.
Počas roka boli zabezpečované činnosti na stredisku separovaného odpadu, keď bolo vyseparované k 30.1.2013:

  • plast 55 t
  • papier 120 t
  • sklo 130 t
  • VKM 7 t
  • kovový obal 1,5 t
  • elektroodpad 12 t
  • pneumatiky osobných vozidiel 160 ks

Vývoz odpadu t.č. 0915846143 
ul. Hviezdoslavova

 

Hala separovaného zberu

Adresa:    Stropkov

                 ul. Mlynská 768/1

                 091 01 Stropkov

Kontakt:  0905 444 241
 

Otváracie hodiny:

PO - PIA:  06:30 - 14:30 hod.

Prípadne na vrátnici Služba, mestský podnik Stropkov (do 16:00 hod. počas pracovných dní)

 

 

K stiahnutiu

© 2018 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist